LGD电子竞技俱乐部 vs JDG电子竞技俱乐部 - 2018 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 LGD电子竞技俱乐部 vs JDG电子竞技俱乐部 - 2018 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2018 LPL夏季赛  BO3

LGD
2 : 0

2018-08-26 19:00 已结束

JDG
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
25′38″ BO3 LGD 英雄联盟比赛猩红收割者英雄联盟比赛青钢影英雄联盟比赛疾风剑豪英雄联盟比赛赏金猎人英雄联盟比赛河流之王 13 10 3 1 15.2K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛五杀英雄联盟比赛首小龙英雄联盟比赛首大龙英雄联盟比赛十杀
JDG avataravataravataravataravatar 2 0 0 0 英雄联盟比赛首塔
蓝方 LGD 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛猩红收割者 Jinoo 14
5.0
2 / 0 / 3
38.46%
6958
16%
13031
23.1%
211
8.2/分
10.1K
405/分
英雄联盟比赛青钢影 Eimy 13
9.0
0 / 0 / 9
69.23%
4939
11.3%
17984
31.9%
137
5.3/分
9.3K
370/分
英雄联盟比赛疾风剑豪 Yuuki 15
10.0
4 / 0 / 6
76.92%
8801
20.2%
9391
16.7%
255
9.9/分
12.2K
489/分
英雄联盟比赛赏金猎人 Y4 13
12.0
5 / 1 / 7
92.31%
19384
44.5%
6517
11.6%
214
8.3/分
11.5K
460/分
英雄联盟比赛河流之王 Pyl 11
10.0
2 / 1 / 8
76.92%
3507
8%
9460
16.8%
51
2.0/分
7.6K
303/分
红方 JDG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛山隐之焰 Zoom 13
0.0
0 / 1 / 0
0.0%
6590
25%
9685
16%
206
8.0/分
7.6K
302/分
英雄联盟比赛永猎双子 Clid 11
0.0
0 / 3 / 0
0.0%
2058
7.8%
15069
24.9%
119
4.6/分
6.5K
258/分
英雄联盟比赛正义巨像 YaGao 12
0.4
0 / 5 / 2
100.0%
8110
30.7%
15801
26.2%
176
6.9/分
7.1K
285/分
英雄联盟比赛虚空之女 LokeN 12
2.0
2 / 0 / 0
100.0%
5898
22.3%
7110
11.8%
243
9.5/分
9.4K
375/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 LvMao 10
0.3
0 / 4 / 1
50.0%
3742
14.2%
12746
21.1%
36
1.4/分
4.9K
197/分