RYL战队 vs YG电子竞技俱乐部 - 2017 NEST电子竞技大赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 RYL战队 vs YG电子竞技俱乐部 - 2017 NEST电子竞技大赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2017 NEST电子竞技大赛  BO3

RYL
0 : 2

2017-09-07 16:00 已结束

YG
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
25′53″ BO3 RYL 英雄联盟比赛仙灵女巫英雄联盟比赛暮光之眼英雄联盟比赛探险家英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛惩戒之箭 4 0 0 0 17.8K
YG avataravataravataravataravatar 21 11 2 1 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
蓝方 RYL 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛仙灵女巫 Jeremy 10
0.5
0 / 6 / 3
75.0%
1071
3.3%
8116
12.6%
1
0.0/分
6.2K
247/分
英雄联盟比赛暮光之眼 tianci 13
0.5
0 / 2 / 1
25.0%
4278
13.1%
12482
19.4%
154
5.9/分
6.6K
262/分
英雄联盟比赛探险家 Hu1 11
0.6
0 / 5 / 3
75.0%
11654
35.7%
18022
27.9%
90
3.5/分
6.5K
259/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 KaiLai 14
1.0
4 / 4 / 0
100.0%
12441
38.1%
15396
23.9%
208
8.0/分
9.6K
382/分
英雄联盟比赛惩戒之箭 XuanXuanPi 11
0.3
0 / 4 / 1
25.0%
3183
9.8%
10487
16.3%
199
7.7/分
7.8K
312/分
红方 YG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛扭曲树精 Goliath 15
9.0
1 / 0 / 8
42.86%
7473
15.9%
13553
23.4%
197
7.6/分
9.7K
386/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 1ntruder 13
17.0
1 / 1 / 16
80.95%
3489
7.4%
17698
30.6%
96
3.7/分
9.2K
366/分
英雄联盟比赛岩雀 TanK 16
16.0
10 / 1 / 6
76.19%
21261
45.2%
11112
19.2%
241
9.3/分
13.9K
554/分
英雄联盟比赛逆羽 Alone 13
13.0
8 / 1 / 5
61.9%
11492
24.4%
9866
17%
221
8.5/分
13.1K
522/分
英雄联盟比赛幻翎 Destiny 12
14.0
1 / 1 / 13
66.67%
3360
7.1%
5642
9.7%
10
0.4/分
8.6K
344/分