AHQ电子竞技俱乐部 vs JT电子竞技俱乐部 - 2017 LMS夏季联赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 AHQ电子竞技俱乐部 vs JT电子竞技俱乐部 - 2017 LMS夏季联赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2017 LMS夏季联赛  BO5

AHQ
3 : 2

2017-08-18 15:00 已结束

JT
第一局第二局第三局第四局第五局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
35′50″ BO5 AHQ 英雄联盟比赛疾风剑豪英雄联盟比赛酒桶英雄联盟比赛发条魔灵英雄联盟比赛复仇之矛英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 20 10 3 2 18.1K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
JT avataravataravataravataravatar 9 2 1 0
蓝方 AHQ 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛疾风剑豪 Ziv 18
3.8
9 / 4 / 6
75.0%
18330
26%
19942
23.4%
333
9.3/分
17.0K
484/分
英雄联盟比赛酒桶 Mountain 16
6.5
0 / 2 / 13
65.0%
8029
11.4%
28174
33.1%
141
3.9/分
12.4K
355/分
英雄联盟比赛发条魔灵 Chawy 18
15.0
6 / 1 / 9
75.0%
26590
37.8%
11087
13%
379
10.6/分
18.2K
518/分
英雄联盟比赛复仇之矛 AN 17
13.0
4 / 1 / 9
65.0%
11756
16.7%
13092
15.4%
364
10.2/分
16.8K
479/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Albis 16
17.0
1 / 1 / 16
85.0%
5685
8.1%
12759
15%
65
1.8/分
11.3K
324/分
红方 JT 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛迷失之牙 Rest 17
1.2
3 / 6 / 4
77.78%
9587
19.3%
24920
26.4%
256
7.1/分
12.0K
343/分
英雄联盟比赛生化魔人 Alex 15
2.3
0 / 3 / 7
77.78%
5076
10.2%
32511
34.5%
129
3.6/分
9.9K
281/分
英雄联盟比赛爆破鬼才 FoFo 17
1.7
2 / 3 / 3
55.56%
18540
37.4%
9989
10.6%
341
9.5/分
13.3K
379/分
英雄联盟比赛逆羽 Bebe 16
1.3
4 / 4 / 1
55.56%
12579
25.3%
14882
15.8%
339
9.5/分
13.6K
388/分
英雄联盟比赛幻翎 Jay 14
1.5
0 / 4 / 6
66.67%
3854
7.8%
12053
12.8%
14
0.4/分
8.8K
251/分