JDG电子竞技俱乐部 vs OMG电子竞技俱乐部 - 2017 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 JDG电子竞技俱乐部 vs OMG电子竞技俱乐部 - 2017 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2017 LPL夏季赛  BO3

JDG
2 : 0

2017-08-18 19:00 已结束

OMG
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
24′38″ BO3 JDG 英雄联盟比赛巨魔之王英雄联盟比赛酒桶英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛深渊巨口英雄联盟比赛风暴之怒 4 10 2 1 12.1K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
OMG avataravataravataravataravatar 0 0 0 0
蓝方 JDG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛巨魔之王 Kabe 15
4.0
1 / 0 / 3
100.0%
6485
16%
12810
25.2%
280
11.4/分
11.4K
476/分
英雄联盟比赛酒桶 Ping 12
3.0
1 / 0 / 2
75.0%
3193
7.9%
17763
34.9%
91
3.7/分
8.7K
362/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 Doinb 15
3.0
2 / 0 / 1
75.0%
15616
38.6%
10230
20.1%
255
10.4/分
11.6K
485/分
英雄联盟比赛深渊巨口 LokeN 12
0.0
0 / 0 / 0
0.0%
14107
34.8%
6955
13.7%
228
9.3/分
9.8K
409/分
英雄联盟比赛风暴之怒 LvMao 11
2.0
0 / 0 / 2
50.0%
1103
2.7%
3069
6%
7
0.3/分
8.1K
336/分
红方 OMG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 Xiyang 14
0.0
0 / 3 / 0
0.0%
2902
11.8%
13722
24%
208
8.4/分
7.8K
323/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 World6 11
0.0
0 / 0 / 0
0.0%
3883
15.8%
19310
33.8%
76
3.1/分
6.2K
259/分
英雄联盟比赛圣枪游侠 icon 14
0.0
0 / 1 / 0
0.0%
8985
36.6%
11586
20.3%
246
10.0/分
8.6K
356/分
英雄联盟比赛暴走萝莉 Smlz 11
0.0
0 / 0 / 0
0.0%
6877
28%
6328
11.1%
239
9.7/分
8.3K
346/分
英雄联盟比赛仙灵女巫 cold 11
0.0
0 / 0 / 0
0.0%
1906
7.8%
6116
10.7%
9
0.4/分
6.7K
278/分