LNG电子竞技俱乐部 vs WE电子竞技俱乐部 - 2017 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 LNG电子竞技俱乐部 vs WE电子竞技俱乐部 - 2017 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2017 LPL夏季赛  BO3

LNG
2 : 1

2017-08-17 17:00 已结束

WE
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
33′02″ BO3 LNG 英雄联盟比赛圣枪游侠英雄联盟比赛虚空恐惧英雄联盟比赛蜘蛛女皇英雄联盟比赛戏命师英雄联盟比赛河流之王 8 2 0 0 10.6K
WE avataravataravataravataravatar 20 10 3 1 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
蓝方 LNG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛圣枪游侠 Zz1tai 17
4.0
2 / 0 / 2
100.0%
23308
34%
23845
22.4%
347
10.5/分
13.4K
406/分
英雄联盟比赛虚空恐惧 Flandre 16
0.3
1 / 3 / 0
25.0%
13282
19.4%
38239
35.9%
286
8.7/分
11.0K
332/分
英雄联盟比赛蜘蛛女皇 Sofm 14
0.5
0 / 2 / 1
25.0%
7371
10.7%
17195
16.2%
155
4.7/分
9.8K
297/分
英雄联盟比赛戏命师 kRYST4L 14
1.0
1 / 2 / 1
50.0%
21288
31%
11929
11.2%
293
8.9/分
11.3K
341/分
英雄联盟比赛河流之王 Hudie 12
0.7
0 / 3 / 2
50.0%
3330
4.9%
15217
14.3%
49
1.5/分
7.3K
221/分
红方 WE 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暮光之眼 957 17
7.0
0 / 1 / 7
70.0%
12975
16.6%
23938
23.4%
277
8.4/分
11.9K
360/分
英雄联盟比赛扭曲树精 Condi 15
8.0
0 / 0 / 8
80.0%
8534
10.9%
33266
32.5%
157
4.8/分
11.5K
347/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 xiye 17
9.0
2 / 0 / 7
90.0%
18516
23.7%
13040
12.7%
315
9.5/分
14.1K
426/分
英雄联盟比赛复仇之矛 MyStic 16
10.0
7 / 1 / 3
100.0%
32339
41.4%
15603
15.2%
338
10.2/分
16.3K
495/分
英雄联盟比赛牛头酋长 Zero 14
5.0
1 / 2 / 9
100.0%
5702
7.3%
16622
16.2%
42
1.3/分
9.6K
291/分