SN电子竞技俱乐部 vs OMG电子竞技俱乐部 - 2017 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 SN电子竞技俱乐部 vs OMG电子竞技俱乐部 - 2017 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2017 LPL夏季赛  BO3

SN
2 : 1

2017-08-10 17:00 已结束

OMG
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
38′52″ BO3 SN 英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛圣锤之毅英雄联盟比赛凛冬之怒英雄联盟比赛复仇之矛英雄联盟比赛牛头酋长 16 8 2 2 4.7K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
OMG avataravataravataravataravatar 16 7 1 0
蓝方 SN 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛英勇投弹手 fenfen 18
2.3
4 / 6 / 10
87.5%
32095
37.8%
27356
18.7%
350
9.0/分
17.6K
462/分
英雄联盟比赛圣锤之毅 LZ 17
0.5
0 / 4 / 2
12.5%
8960
10.5%
29873
20.4%
290
7.5/分
13.4K
352/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 H4cker 17
13.0
3 / 1 / 10
81.25%
12056
14.2%
47619
32.5%
180
4.6/分
14.0K
367/分
英雄联盟比赛复仇之矛 BaBi9 17
4.3
7 / 3 / 6
81.25%
23636
27.8%
20024
13.7%
321
8.3/分
16.6K
437/分
英雄联盟比赛牛头酋长 Brain 16
6.5
2 / 2 / 11
81.25%
8265
9.7%
21555
14.7%
66
1.7/分
11.8K
309/分
红方 OMG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Xiyang 18
9.0
1 / 1 / 8
56.25%
19344
18.7%
26952
24.2%
325
8.4/分
13.9K
364/分
英雄联盟比赛酒桶 Jiekou 16
1.4
0 / 5 / 7
43.75%
10659
10.3%
32368
29%
151
3.9/分
11.6K
304/分
英雄联盟比赛暗黑元首 icon 17
2.8
8 / 4 / 3
68.75%
30703
29.7%
15053
13.5%
327
8.4/分
16.1K
424/分
英雄联盟比赛惩戒之箭 Smlz 17
3.0
5 / 4 / 7
75.0%
32657
31.6%
20099
18%
359
9.2/分
16.4K
430/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 cold 15
7.0
2 / 2 / 12
87.5%
9934
9.6%
16981
15.2%
56
1.4/分
10.7K
281/分