Newbee电子竞技俱乐部 vs OMG电子竞技俱乐部 - 2017 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 Newbee电子竞技俱乐部 vs OMG电子竞技俱乐部 - 2017 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2017 LPL夏季赛  BO3

NB
0 : 2

2017-08-06 18:00 已结束

OMG
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
32′34″ BO3 NB 英雄联盟比赛迷失之牙英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛深渊巨口英雄联盟比赛仙灵女巫 4 2 0 0 14.0K 英雄联盟比赛一血
OMG avataravataravataravataravatar 16 9 3 1 英雄联盟比赛首塔
蓝方 NB 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛迷失之牙 Skye 15
0.5
1 / 4 / 1
50.0%
11493
22.7%
16072
22.6%
250
7.7/分
10.5K
328/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Swift 13
0.7
0 / 3 / 2
50.0%
4815
9.5%
23647
33.2%
132
4.1/分
8.9K
276/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 CoCo 15
0.7
1 / 3 / 1
50.0%
13147
26%
13253
18.6%
262
8.0/分
11.0K
344/分
英雄联盟比赛深渊巨口 Lwx 14
0.8
1 / 4 / 2
75.0%
18350
36.3%
11756
16.5%
323
9.9/分
12.2K
382/分
英雄联盟比赛仙灵女巫 Crisp 13
2.0
1 / 2 / 3
100.0%
2719
5.4%
6411
9%
14
0.4/分
8.5K
265/分
红方 OMG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 Xiyang 17
8.0
4 / 0 / 4
50.0%
9204
18%
24881
31.1%
285
8.8/分
13.5K
421/分
英雄联盟比赛酒桶 Jiekou 15
9.0
0 / 0 / 9
56.25%
5049
9.9%
19774
24.7%
142
4.4/分
10.8K
338/分
英雄联盟比赛岩雀 icon 17
7.0
2 / 1 / 5
43.75%
9241
18.1%
11669
14.6%
291
8.9/分
13.3K
415/分
英雄联盟比赛瘟疫之源 Smlz 16
7.0
10 / 2 / 4
87.5%
27172
53.1%
13234
16.5%
301
9.2/分
16.2K
507/分
英雄联盟比赛风暴之怒 cold 14
12.0
0 / 1 / 12
75.0%
514
1%
10444
13.1%
15
0.5/分
11.2K
349/分