Newbee电子竞技俱乐部 vs SN电子竞技俱乐部 - 2017 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 Newbee电子竞技俱乐部 vs SN电子竞技俱乐部 - 2017 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2017 LPL夏季赛  BO3

NB
2 : 0

2017-08-12 14:00 已结束

SN
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
40′28″ BO3 NB 英雄联盟比赛扭曲树精英雄联盟比赛凛冬之怒英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛暗夜猎手英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 6 6 2 0 2.2K
SN avataravataravataravataravatar 6 5 2 0 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
蓝方 NB 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛扭曲树精 Skye 18
5.0
1 / 0 / 4
83.33%
14544
19.3%
27886
26%
385
9.5/分
14.4K
361/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 Swift 16
3.0
0 / 2 / 6
100.0%
7209
9.5%
32971
30.8%
172
4.3/分
12.0K
298/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 CoCo 18
6.0
1 / 1 / 5
100.0%
24561
32.5%
10809
10.1%
389
9.6/分
15.7K
393/分
英雄联盟比赛暗夜猎手 Lwx 17
6.0
4 / 1 / 2
100.0%
25694
34%
17769
16.6%
377
9.3/分
16.0K
400/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Crisp 15
3.0
0 / 2 / 6
100.0%
3544
4.7%
17704
16.5%
49
1.2/分
9.7K
241/分
红方 SN 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛青钢影 Langx 18
5.0
3 / 1 / 2
83.33%
22741
30.7%
31598
28.5%
422
10.4/分
17.0K
425/分
英雄联盟比赛酒桶 H4cker 16
5.0
0 / 1 / 5
83.33%
7281
9.8%
29386
26.5%
218
5.4/分
12.8K
319/分
英雄联盟比赛正义巨像 Dian 18
5.0
0 / 1 / 5
83.33%
9555
12.9%
21986
19.8%
326
8.1/分
13.5K
336/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Fury 17
4.0
2 / 1 / 2
66.67%
31718
42.8%
16773
15.1%
438
10.8/分
17.4K
434/分
英雄联盟比赛牛头酋长 YOON 13
1.0
1 / 2 / 1
33.33%
2779
3.8%
11190
10.1%
43
1.1/分
9.4K
234/分