JDG电子竞技俱乐部 vs Newbee电子竞技俱乐部 - 2017 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 JDG电子竞技俱乐部 vs Newbee电子竞技俱乐部 - 2017 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2017 LPL夏季赛  BO3

JDG
2 : 1

2017-08-04 17:00 已结束

NB
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
49′24″ BO3 JDG 英雄联盟比赛扭曲树精英雄联盟比赛影流之镰英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛深渊巨口英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 16 6 3 1 2.0K 英雄联盟比赛一血
NB avataravataravataravataravatar 9 9 2 3
蓝方 JDG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛扭曲树精 Kabe 18
9.0
2 / 1 / 7
56.25%
16255
14.8%
29689
20.9%
308
6.2/分
15.4K
314/分
英雄联盟比赛影流之镰 Ping 18
3.0
4 / 3 / 5
56.25%
13254
12.1%
33703
23.8%
173
3.5/分
14.9K
304/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 Doinb 18
7.0
9 / 2 / 5
87.5%
50688
46.1%
31374
22.1%
637
12.9/分
26.6K
543/分
英雄联盟比赛深渊巨口 LokeN 18
11.0
1 / 1 / 10
68.75%
24170
22%
21278
15%
507
10.3/分
20.9K
426/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 LvMao 18
6.0
0 / 2 / 12
75.0%
5584
5.1%
25792
18.2%
63
1.3/分
12.7K
259/分
红方 NB 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Skye 18
1.7
1 / 3 / 4
55.56%
13320
13.6%
40588
27.8%
386
7.8/分
17.6K
359/分
英雄联盟比赛酒桶 Swift 18
1.4
0 / 5 / 7
77.78%
8358
8.5%
56007
38.4%
171
3.5/分
15.1K
309/分
英雄联盟比赛岩雀 CoCo 18
3.0
5 / 2 / 1
66.67%
24825
25.3%
13938
9.6%
419
8.5/分
19.7K
402/分
英雄联盟比赛皮城女警 Lwx 18
1.2
2 / 5 / 4
66.67%
41749
42.6%
21945
15.1%
492
10.0/分
22.3K
455/分
英雄联盟比赛天启者 Mor 17
8.0
1 / 1 / 7
88.89%
9763
10%
13308
9.1%
36
0.7/分
13.6K
278/分