Newbee电子竞技俱乐部 vs 滔搏电子竞技俱乐部 - 2017 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 Newbee电子竞技俱乐部 vs 滔搏电子竞技俱乐部 - 2017 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2017 LPL夏季赛  BO3

NB
2 : 1

2017-07-29 16:00 已结束

TES
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
41′46″ BO3 NB 英雄联盟比赛迷失之牙英雄联盟比赛狂野女猎手英雄联盟比赛岩雀英雄联盟比赛皮城女警英雄联盟比赛幻翎 20 8 2 0 8.0K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
TES avataravataravataravataravatar 10 3 2 1
蓝方 NB 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛迷失之牙 Skye 18
15.0
3 / 1 / 12
75.0%
16746
17.1%
34078
31.3%
328
7.9/分
15.9K
387/分
英雄联盟比赛狂野女猎手 Swift 17
5.0
5 / 3 / 10
75.0%
17637
18%
29084
26.7%
204
4.9/分
15.3K
372/分
英雄联盟比赛岩雀 CoCo 18
5.5
2 / 2 / 9
55.0%
16548
16.8%
12302
11.3%
367
8.8/分
16.3K
396/分
英雄联盟比赛皮城女警 Lwx 18
9.0
9 / 2 / 9
90.0%
39835
40.6%
22098
20.3%
440
10.5/分
20.0K
487/分
英雄联盟比赛幻翎 Crisp 15
8.5
1 / 2 / 16
85.0%
7449
7.6%
11380
10.4%
21
0.5/分
10.5K
256/分
红方 TES 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛机械公敌 Lies 18
1.4
3 / 5 / 4
70.0%
22614
29.6%
19581
16%
336
8.0/分
14.8K
360/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 Karin 16
2.3
0 / 3 / 7
70.0%
5071
6.6%
35581
29.1%
152
3.6/分
12.0K
292/分
英雄联盟比赛未来守护者 Ggoong 18
2.7
4 / 3 / 4
80.0%
23711
31%
20886
17.1%
374
9.0/分
16.3K
396/分
英雄联盟比赛戏命师 QiuQiu 18
2.7
3 / 3 / 5
80.0%
20832
27.3%
19548
16%
394
9.4/分
16.5K
402/分
英雄联盟比赛牛头酋长 Cat 14
0.8
0 / 6 / 5
50.0%
4143
5.4%
26878
21.9%
63
1.5/分
10.4K
252/分