OMG电子竞技俱乐部 vs IG电子竞技俱乐部 - 2017 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 OMG电子竞技俱乐部 vs IG电子竞技俱乐部 - 2017 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2017 LPL夏季赛  BO3

OMG
1 : 2

2017-07-29 14:00 已结束

IG
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
38′01″ BO3 OMG 英雄联盟比赛青钢影英雄联盟比赛蜘蛛女皇英雄联盟比赛正义巨像英雄联盟比赛深渊巨口英雄联盟比赛风暴之怒 15 10 1 1 6.7K 英雄联盟比赛一血
IG avataravataravataravataravatar 10 6 3 1
蓝方 OMG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛青钢影 Xiyang 18
14.0
5 / 1 / 9
93.33%
19776
26.8%
29504
24.9%
336
8.8/分
16.8K
443/分
英雄联盟比赛蜘蛛女皇 Jiekou 16
1.6
3 / 5 / 5
53.33%
12199
16.5%
26002
21.9%
150
3.9/分
13.2K
347/分
英雄联盟比赛正义巨像 icon 17
12.0
0 / 1 / 12
80.0%
8641
11.7%
25757
21.7%
270
7.1/分
13.4K
351/分
英雄联盟比赛深渊巨口 Smlz 17
4.0
6 / 2 / 2
53.33%
31684
42.9%
21890
18.5%
369
9.7/分
17.3K
454/分
英雄联盟比赛风暴之怒 cold 15
10.0
1 / 1 / 9
66.67%
1560
2.1%
15390
13%
13
0.3/分
12.5K
330/分
红方 IG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛机械公敌 Duke 17
1.5
1 / 4 / 5
60.0%
20062
21.6%
18500
17.4%
277
7.3/分
13.0K
341/分
英雄联盟比赛盲僧 Ning 16
3.5
2 / 2 / 5
70.0%
8286
8.9%
31044
29.2%
198
5.2/分
13.0K
341/分
英雄联盟比赛圣枪游侠 Rookie 17
1.3
3 / 4 / 2
50.0%
22239
23.9%
26262
24.7%
336
8.8/分
15.2K
399/分
英雄联盟比赛戏命师 West 16
4.5
3 / 2 / 6
90.0%
19877
21.4%
15939
15%
332
8.7/分
15.0K
394/分
英雄联盟比赛复仇焰魂 Baolan 13
2.0
1 / 3 / 5
60.0%
22499
24.2%
14637
13.8%
25
0.7/分
10.3K
271/分