WE电子竞技俱乐部 vs SN电子竞技俱乐部 - 2017 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 WE电子竞技俱乐部 vs SN电子竞技俱乐部 - 2017 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2017 LPL夏季赛  BO3

WE
2 : 0

2017-07-28 17:00 已结束

SN
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
35′20″ BO3 WE 英雄联盟比赛荒漠屠夫英雄联盟比赛扭曲树精英雄联盟比赛天启者英雄联盟比赛深渊巨口英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 14 8 2 1 6.8K 英雄联盟比赛一血
SN avataravataravataravataravatar 8 3 2 0 英雄联盟比赛首塔
蓝方 WE 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛荒漠屠夫 957 17
1.3
3 / 4 / 2
35.71%
10683
14.6%
31418
31.1%
288
8.2/分
13.7K
390/分
英雄联盟比赛扭曲树精 Condi 14
9.0
3 / 1 / 6
64.29%
8669
11.9%
33932
33.6%
126
3.6/分
11.5K
328/分
英雄联盟比赛天启者 xiye 17
13.0
0 / 0 / 13
92.86%
17730
24.2%
7030
7%
303
8.6/分
13.7K
391/分
英雄联盟比赛深渊巨口 MyStic 16
12.0
7 / 0 / 5
85.71%
31422
43%
11443
11.3%
343
9.7/分
15.9K
455/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Ben 13
3.7
1 / 3 / 10
78.57%
4640
6.3%
17281
17.1%
48
1.4/分
9.6K
275/分
红方 SN 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛迷失之牙 Langx 16
2.5
1 / 2 / 4
62.5%
20111
28.4%
27185
26.9%
285
8.1/分
11.9K
339/分
英雄联盟比赛盲僧 H4cker 14
1.3
1 / 4 / 4
62.5%
5865
8.3%
30649
30.3%
163
4.6/分
10.8K
309/分
英雄联盟比赛岩雀 Dian 16
3.5
3 / 2 / 4
87.5%
25833
36.5%
10666
10.6%
303
8.6/分
12.9K
369/分
英雄联盟比赛复仇之矛 Fury 15
2.5
3 / 2 / 2
62.5%
15252
21.5%
14584
14.4%
337
9.5/分
13.9K
396/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 YOON 13
1.0
0 / 4 / 4
50.0%
3775
5.3%
17958
17.8%
44
1.2/分
8.1K
230/分