Winners电子竞技俱乐部 vs JAG电子竞技俱乐部 - 2017 LCK夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 Winners电子竞技俱乐部 vs JAG电子竞技俱乐部 - 2017 LCK夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2017 LCK夏季赛  BO3

WNS
0 : 2

2017-08-02 16:00 已结束

JAG
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
40′48″ BO3 WNS 英雄联盟比赛扭曲树精英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛发条魔灵英雄联盟比赛复仇之矛英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 14 1 0 0 14.2K
JAG avataravataravataravataravatar 11 11 5 3 英雄联盟比赛一血
蓝方 WNS 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛扭曲树精 Kiin 18
3.3
1 / 3 / 9
71.43%
18673
22.4%
47896
32.9%
300
7.4/分
12.5K
313/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Malrang 18
6.5
2 / 2 / 11
92.86%
6263
7.5%
32422
22.3%
187
4.6/分
12.5K
312/分
英雄联盟比赛发条魔灵 Cepted 18
4.0
2 / 3 / 10
85.71%
23424
28%
15476
10.6%
422
10.3/分
16.2K
406/分
英雄联盟比赛复仇之矛 Deul 18
13.0
8 / 0 / 5
92.86%
29399
35.2%
26616
18.3%
460
11.3/分
19.3K
481/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 ELLA 17
4.7
1 / 3 / 13
100.0%
5788
6.9%
23174
15.9%
66
1.6/分
10.5K
262/分
红方 JAG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛迷失之牙 SoHwan 18
2.7
3 / 3 / 5
72.73%
30778
27.9%
33975
27.2%
397
9.7/分
17.9K
448/分
英雄联盟比赛酒桶 UmTi 18
3.5
0 / 2 / 7
63.64%
8690
7.9%
32798
26.2%
172
4.2/分
13.8K
345/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 Kuzan 18
2.0
4 / 3 / 2
54.55%
28688
26%
25866
20.7%
459
11.3/分
19.7K
492/分
英雄联盟比赛逆羽 Teddy 18
2.7
3 / 3 / 5
72.73%
36372
32.9%
17701
14.2%
424
10.4/分
20.3K
506/分
英雄联盟比赛幻翎 SnowFlower 16
3.3
1 / 3 / 9
90.91%
5864
5.3%
14683
11.7%
32
0.8/分
13.5K
338/分