KT电子竞技俱乐部 vs ESC电子竞技俱乐部 - 2017 LCK夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 KT电子竞技俱乐部 vs ESC电子竞技俱乐部 - 2017 LCK夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2017 LCK夏季赛  BO3

KT
2 : 1

2017-07-28 16:00 已结束

ESC
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
35′05″ BO3 KT 英雄联盟比赛荒漠屠夫英雄联盟比赛蜘蛛女皇英雄联盟比赛圣枪游侠英雄联盟比赛瘟疫之源英雄联盟比赛魂锁典狱长 14 11 4 2 13.6K 英雄联盟比赛一血
ESC avataravataravataravataravatar 8 2 0 0
蓝方 KT 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛荒漠屠夫 Smeb 18
7.0
2 / 0 / 5
50.0%
10554
16.4%
22672
25%
351
10.0/分
16.0K
456/分
英雄联盟比赛蜘蛛女皇 Score 17
4.0
5 / 2 / 3
57.14%
14793
23%
18326
20.2%
192
5.5/分
14.6K
418/分
英雄联盟比赛圣枪游侠 PawN 18
2.5
2 / 2 / 3
35.71%
14614
22.8%
21571
23.8%
363
10.3/分
16.1K
460/分
英雄联盟比赛瘟疫之源 Deft 17
9.0
5 / 1 / 4
64.29%
19228
29.9%
15348
17%
292
8.3/分
15.5K
441/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 Mata 13
1.7
0 / 3 / 5
35.71%
5016
7.8%
12605
13.9%
50
1.4/分
9.9K
283/分
红方 ESC 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 crazy 17
3.0
3 / 1 / 0
37.5%
10491
19.9%
19671
22.2%
327
9.3/分
13.2K
377/分
英雄联盟比赛虚空遁地兽 Bless 15
1.3
0 / 4 / 5
62.5%
5780
11%
30284
34.2%
161
4.6/分
10.1K
287/分
英雄联盟比赛岩雀 Tempt 18
3.0
4 / 2 / 2
75.0%
16183
30.7%
10118
11.4%
328
9.3/分
13.6K
388/分
英雄联盟比赛逆羽 Ghost 16
2.0
1 / 4 / 7
100.0%
16519
31.3%
15224
17.2%
309
8.8/分
12.6K
358/分
英雄联盟比赛幻翎 Totoro 13
2.3
0 / 3 / 7
87.5%
3809
7.2%
13209
14.9%
15
0.4/分
9.1K
258/分