EG电子竞技俱乐部 vs DIG电子竞技俱乐部 - 2017 LCS.NA夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 EG电子竞技俱乐部 vs DIG电子竞技俱乐部 - 2017 LCS.NA夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2017 LCS.NA夏季赛  BO3

EG
1 : 2

2017-07-31 06:00 已结束

DIG
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
28′08″ BO3 EG 英雄联盟比赛暮光之眼英雄联盟比赛扭曲树精英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛战争女神英雄联盟比赛瓦洛兰之盾 2 1 0 0 13.5K 英雄联盟比赛一血
DIG avataravataravataravataravatar 5 10 3 1 英雄联盟比赛首塔
蓝方 EG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暮光之眼 Brandini 13
0.3
1 / 3 / 0
50.0%
8453
18.1%
14114
22.3%
188
6.7/分
8.1K
287/分
英雄联盟比赛扭曲树精 Akaadian 12
1.0
0 / 0 / 1
50.0%
7227
15.4%
22062
34.9%
92
3.3/分
7.4K
263/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 Froggen 15
1.0
1 / 0 / 0
50.0%
20982
44.8%
10779
17%
269
9.6/分
10.0K
357/分
英雄联盟比赛战争女神 Mash 13
1.0
0 / 1 / 1
50.0%
9767
20.9%
7468
11.8%
250
8.9/分
9.1K
325/分
英雄联盟比赛瓦洛兰之盾 Gate 11
1.0
0 / 1 / 1
50.0%
396
0.8%
8841
14%
18
0.6/分
6.8K
242/分
红方 DIG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暴怒骑士 Ssumday 15
5.0
2 / 1 / 3
100.0%
6233
14.6%
20566
27.2%
218
7.7/分
10.8K
386/分
英雄联盟比赛酒桶 ShrimP 14
3.0
0 / 0 / 3
60.0%
4032
9.4%
21615
28.5%
127
4.5/分
9.2K
330/分
英雄联盟比赛魔蛇之拥 Keane 15
5.0
2 / 0 / 3
100.0%
15731
36.8%
15599
20.6%
258
9.2/分
12.2K
437/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Altec 14
4.0
1 / 0 / 3
80.0%
14661
34.3%
10497
13.9%
304
10.8/分
13.0K
465/分
英雄联盟比赛风暴之怒 Adrian 12
4.0
0 / 1 / 4
80.0%
2052
4.8%
7433
9.8%
13
0.5/分
9.5K
337/分