HKA电子竞技俱乐部 vs WS 台湾电子竞技 - 2017 LMS夏季联赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 HKA电子竞技俱乐部 vs WS 台湾电子竞技 - 2017 LMS夏季联赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2017 LMS夏季联赛  BO3

HKA
2 : 1

2017-07-27 19:00 已结束

WS
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
42′46″ BO3 HKA 英雄联盟比赛荒漠屠夫英雄联盟比赛蜘蛛女皇英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛复仇之矛英雄联盟比赛曙光女神 10 6 4 1 2.2K 英雄联盟比赛一血
WS avataravataravataravataravatar 16 9 0 1
蓝方 HKA 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛荒漠屠夫 Riris 18
1.2
3 / 5 / 3
60.0%
21792
29.7%
45496
37.7%
449
10.5/分
18.4K
437/分
英雄联盟比赛蜘蛛女皇 Gemini 16
2.7
3 / 3 / 5
80.0%
12243
16.7%
23371
19.4%
166
3.9/分
14.4K
343/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 Mission 18
2.3
1 / 3 / 6
70.0%
17800
24.3%
20099
16.7%
346
8.1/分
16.0K
379/分
英雄联盟比赛复仇之矛 Unified 18
3.0
3 / 2 / 3
60.0%
18274
24.9%
15785
13.1%
382
8.9/分
17.4K
414/分
英雄联盟比赛曙光女神 Kaiwing 15
1.3
0 / 3 / 4
40.0%
3150
4.3%
15795
13.1%
60
1.4/分
11.3K
268/分
红方 WS 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛暮光之眼 Nexus 18
4.0
2 / 3 / 10
75.0%
14323
16.4%
22995
21.9%
333
7.8/分
15.8K
375/分
英雄联盟比赛魂锁典狱长 k 15
4.0
0 / 2 / 8
50.0%
4117
4.7%
8344
7.9%
41
1.0/分
10.7K
254/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Epic 17
12.0
0 / 1 / 12
75.0%
6103
7%
29750
28.3%
186
4.3/分
13.4K
319/分
英雄联盟比赛虚空行者 waKo 18
4.0
9 / 3 / 3
75.0%
29836
34.2%
24338
23.2%
394
9.2/分
19.4K
460/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Breeze 18
9.0
5 / 1 / 4
56.25%
32765
37.6%
19651
18.7%
482
11.3/分
20.4K
485/分