RG 台湾电子竞技 vs AHQ电子竞技俱乐部 - 2017 LMS夏季联赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 RG 台湾电子竞技 vs AHQ电子竞技俱乐部 - 2017 LMS夏季联赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2017 LMS夏季联赛  BO3

RG
0 : 2

2017-07-28 19:00 已结束

AHQ
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
29′17″ BO3 RG 英雄联盟比赛武器大师英雄联盟比赛扭曲树精英雄联盟比赛英勇投弹手英雄联盟比赛战争女神英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 1 0 1 0 17.4K
AHQ avataravataravataravataravatar 14 10 3 1 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
红方 RG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛武器大师 Pk 13
0.0
0 / 6 / 0
0.0%
8740
22.2%
15633
21.4%
194
6.6/分
8.1K
278/分
英雄联盟比赛扭曲树精 Laba 12
0.5
0 / 2 / 1
100.0%
6691
17%
20141
27.6%
123
4.2/分
7.5K
257/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 wuji 16
0.5
1 / 2 / 0
100.0%
12027
30.5%
11527
15.8%
280
9.6/分
10.2K
352/分
英雄联盟比赛战争女神 LilV 14
0.0
0 / 2 / 0
0.0%
6973
17.7%
13432
18.4%
297
10.1/分
10.1K
347/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Koala 11
0.0
0 / 2 / 0
0.0%
4960
12.6%
12197
16.7%
26
0.9/分
5.8K
200/分
蓝方 AHQ 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛青钢影 Ziv 16
7.0
4 / 1 / 3
50.0%
12533
23.1%
17066
22.3%
226
7.7/分
12.9K
444/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Mountain 15
11.0
3 / 0 / 8
78.57%
7106
13.1%
26774
35%
162
5.5/分
11.5K
398/分
英雄联盟比赛正义巨像 Westdoor 16
9.0
1 / 0 / 8
64.29%
10470
19.3%
10573
13.8%
258
8.8/分
11.9K
409/分
英雄联盟比赛麦林炮手 AN 15
8.0
4 / 0 / 4
57.14%
21825
40.2%
14043
18.4%
296
10.1/分
13.6K
467/分
英雄联盟比赛瓦洛兰之盾 Albis 13
8.0
2 / 0 / 6
57.14%
2351
4.3%
7984
10.4%
52
1.8/分
9.2K
315/分