MSC电子竞技俱乐部 vs JDM战队 - 2017 LSPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 MSC电子竞技俱乐部 vs JDM战队 - 2017 LSPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2017 LSPL夏季赛  BO3

MSC
2 : 1

2017-08-03 13:00 已结束

JDM
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
31′43″ BO3 MSC 英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛发条魔灵英雄联盟比赛皮城女警英雄联盟比赛扭曲树精英雄联盟比赛天启者 9 9 2 2 11.6K 英雄联盟比赛一血
JDM avataravataravataravataravatar 7 1 1 0
蓝方 MSC 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 INK 17
6.0
0 / 0 / 6
66.67%
15811
21.3%
19762
27.3%
289
9.1/分
12.5K
403/分
英雄联盟比赛发条魔灵 YaGao 18
6.0
3 / 0 / 3
66.67%
17302
23.3%
6876
9.5%
373
11.8/分
15.5K
498/分
英雄联盟比赛皮城女警 X4007 15
2.3
5 / 3 / 2
77.78%
16924
22.8%
12176
16.8%
276
8.7/分
14.2K
458/分
英雄联盟比赛扭曲树精 M1anhua 15
8.0
0 / 1 / 8
88.89%
15310
20.6%
24177
33.4%
143
4.5/分
10.3K
331/分
英雄联盟比赛天启者 Remedy 13
2.7
1 / 3 / 7
88.89%
8830
11.9%
9487
13.1%
27
0.9/分
9.2K
297/分
红方 JDM 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空恐惧 Holo 16
2.0
1 / 1 / 1
28.57%
11037
23.9%
27067
27%
275
8.7/分
10.5K
339/分
英雄联盟比赛虚空遁地兽 Rika 13
2.0
1 / 3 / 5
85.71%
4628
10%
31455
31.4%
87
2.7/分
8.9K
285/分
英雄联盟比赛英勇投弹手 clx 16
4.0
0 / 1 / 4
57.14%
11766
25.5%
17466
17.4%
306
9.6/分
11.3K
365/分
英雄联盟比赛戏命师 Ao 14
3.0
5 / 2 / 1
85.71%
15182
32.9%
14010
14%
285
9.0/分
12.3K
395/分
英雄联盟比赛唤潮鲛姬 Hao 13
3.0
0 / 2 / 6
85.71%
3472
7.5%
10199
10.2%
23
0.7/分
7.0K
227/分