GT电子竞技俱乐部 vs MSC电子竞技俱乐部 - 2017 LSPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 GT电子竞技俱乐部 vs MSC电子竞技俱乐部 - 2017 LSPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2017 LSPL夏季赛  BO3

GT
2 : 0

2017-08-16 15:00 已结束

MSC
第一局第二局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
39′20″ BO3 GT 英雄联盟比赛武器大师英雄联盟比赛德玛西亚皇子英雄联盟比赛岩雀英雄联盟比赛复仇之矛英雄联盟比赛幻翎 19 10 3 1 11.8K 英雄联盟比赛首塔
MSC avataravataravataravataravatar 9 3 1 1 英雄联盟比赛一血
蓝方 GT 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛武器大师 punk 18
13.0
7 / 0 / 6
68.42%
23698
32.6%
30836
30.9%
399
10.1/分
18.3K
469/分
英雄联盟比赛德玛西亚皇子 Magic 17
14.0
3 / 1 / 11
73.68%
5797
8%
24188
24.2%
148
3.8/分
13.3K
342/分
英雄联盟比赛岩雀 Fiesta 18
2.6
1 / 5 / 12
68.42%
18073
24.8%
18902
18.9%
273
6.9/分
14.1K
362/分
英雄联盟比赛复仇之矛 SR99 18
14.0
7 / 1 / 7
73.68%
18539
25.5%
14384
14.4%
442
11.2/分
19.4K
498/分
英雄联盟比赛幻翎 babo 16
7.5
1 / 2 / 14
78.95%
6640
9.1%
11567
11.6%
15
0.4/分
12.1K
310/分
红方 MSC 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛青钢影 INK 17
0.2
0 / 5 / 1
11.11%
7298
10.2%
21360
20.7%
287
7.3/分
12.4K
317/分
英雄联盟比赛诡术妖姬 YaGao 18
1.4
6 / 5 / 1
77.78%
35016
49.1%
29143
28.3%
313
8.0/分
14.9K
382/分
英雄联盟比赛麦林炮手 X4007 18
0.7
1 / 3 / 1
22.22%
15196
21.3%
13601
13.2%
463
11.8/分
17.7K
453/分
英雄联盟比赛扭曲树精 M1anhua 15
1.0
1 / 4 / 3
44.44%
11236
15.7%
27591
26.8%
138
3.5/分
11.2K
286/分
英雄联盟比赛牛头酋长 G0ne 14
2.0
1 / 2 / 3
44.44%
2620
3.7%
11404
11.1%
64
1.6/分
9.4K
240/分