HKA电子竞技俱乐部 vs JT电子竞技俱乐部 - 2018 LMS夏季联赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 HKA电子竞技俱乐部 vs JT电子竞技俱乐部 - 2018 LMS夏季联赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2018 LMS夏季联赛  BO5

HKA
1 : 3

2018-09-07 17:00 已结束

JT
第一局第二局第三局第四局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
35′35″ BO5 HKA 英雄联盟比赛岩雀英雄联盟比赛无畏战车英雄联盟比赛暗裔剑魔英雄联盟比赛巨魔之王英雄联盟比赛诺克萨斯统领 9 8 3 1 10.2K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
JT avataravataravataravataravatar 2 1 1 0
蓝方 HKA 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛岩雀 player 16
6.0
2 / 1 / 4
66.67%
8197
15.8%
17174
20.4%
221
6.2/分
12.3K
350/分
英雄联盟比赛无畏战车 player 18
6.0
3 / 1 / 3
66.67%
19678
37.8%
18707
22.2%
336
9.4/分
14.2K
405/分
英雄联盟比赛暗裔剑魔 player 18
4.0
2 / 0 / 2
44.44%
8517
16.4%
21152
25.1%
322
9.0/分
13.6K
389/分
英雄联盟比赛巨魔之王 player 14
7.0
1 / 0 / 6
77.78%
4083
7.9%
14119
16.8%
100
2.8/分
9.7K
277/分
英雄联盟比赛诺克萨斯统领 player 16
8.0
1 / 0 / 7
88.89%
11534
22.2%
13073
15.5%
316
8.9/分
14.1K
402/分
红方 JT 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛牛头酋长 player 12
0.3
0 / 4 / 1
50.0%
3152
6%
12241
15.7%
43
1.2/分
6.5K
186/分
英雄联盟比赛暗黑元首 player 17
1.0
1 / 1 / 0
50.0%
16728
31.6%
8749
11.2%
332
9.3/分
12.1K
344/分
英雄联盟比赛圣锤之毅 Rest 16
0.5
1 / 2 / 0
50.0%
7966
15%
24097
31%
266
7.5/分
10.7K
305/分
英雄联盟比赛狂野女猎手 Breaker 16
1.0
0 / 1 / 1
50.0%
7727
14.6%
19241
24.7%
230
6.5/分
11.1K
316/分
英雄联盟比赛虚空之女 LilV 15
1.0
0 / 1 / 1
50.0%
17365
32.8%
13470
17.3%
358
10.1/分
13.3K
379/分