GRX电子竞技俱乐部 vs HKA电子竞技俱乐部 - 2018 LMS-S8选拔赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 GRX电子竞技俱乐部 vs HKA电子竞技俱乐部 - 2018 LMS-S8选拔赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2018 LMS-S8选拔赛  BO5

GRX
3 : 1

2018-09-20 17:00 已结束

HKA
第一局第二局第三局第四局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
31′58″ BO5 GRX 英雄联盟比赛无畏战车英雄联盟比赛德邦总管英雄联盟比赛符文法师英雄联盟比赛惩戒之箭英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 4 2 1 0 14.7K 英雄联盟比赛一血
HKA avataravataravataravataravatar 12 11 3 1 英雄联盟比赛首塔
红方 GRX 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛无畏战车 Pk 16
1.0
1 / 4 / 3
100.0%
7592
22.5%
16164
21%
264
8.3/分
10.6K
341/分
英雄联盟比赛德邦总管 Empt2y 13
1.5
1 / 2 / 2
75.0%
3451
10.2%
19672
25.6%
158
4.9/分
8.9K
288/分
英雄联盟比赛符文法师 Candy 16
2.0
2 / 2 / 2
100.0%
9848
29.1%
15082
19.6%
299
9.4/分
12.0K
386/分
英雄联盟比赛惩戒之箭 Stitch 14
0.5
0 / 2 / 1
25.0%
9799
29%
9103
11.8%
335
10.5/分
11.6K
374/分
英雄联盟比赛弗雷尔卓德之心 Koala 13
1.5
0 / 2 / 3
75.0%
3116
9.2%
16834
21.9%
64
2.0/分
6.6K
214/分
蓝方 HKA 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛迷失之牙 Ikssu 17
10.0
6 / 0 / 4
83.33%
9737
16.7%
14055
23.5%
317
9.9/分
15.5K
499/分
英雄联盟比赛岩雀 Gemini 16
5.0
4 / 2 / 6
83.33%
10041
17.3%
16597
27.7%
181
5.7/分
11.9K
382/分
英雄联盟比赛暮光星灵 cyeol 18
4.0
1 / 0 / 3
33.33%
21819
37.5%
9382
15.7%
337
10.5/分
13.9K
448/分
英雄联盟比赛寒冰射手 Unified 15
8.0
1 / 1 / 7
66.67%
12643
21.7%
8375
14%
319
10.0/分
14.1K
454/分
英雄联盟比赛河流之王 Kaiwing 14
12.0
0 / 1 / 12
100.0%
3966
6.8%
11522
19.2%
76
2.4/分
9.1K
294/分