SB电子竞技俱乐部 vs DWG电子竞技俱乐部 - 2018 LCK夏季升降级赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 SB电子竞技俱乐部 vs DWG电子竞技俱乐部 - 2018 LCK夏季升降级赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2018 LCK夏季升降级赛  BO5

SB
1 : 3

2018-09-20 16:00 已结束

DWG
第一局第二局第三局第四局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
43′29″ BO5 SB 英雄联盟比赛山隐之焰英雄联盟比赛狂战士英雄联盟比赛冰霜女巫英雄联盟比赛逆羽英雄联盟比赛暮光之眼 20 9 4 1 10.6K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
DWG avataravataravataravataravatar 11 4 1 0
蓝方 SB 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛山隐之焰 SoaR 18
15.0
3 / 1 / 12
75.0%
14438
16.1%
31576
23.2%
337
7.8/分
16.7K
388/分
英雄联盟比赛狂战士 OnFleek 18
16.0
12 / 1 / 4
80.0%
27057
30.1%
41025
30.1%
249
5.7/分
18.0K
419/分
英雄联盟比赛冰霜女巫 Dove 18
5.3
2 / 3 / 14
80.0%
19362
21.6%
22163
16.3%
385
8.9/分
17.3K
403/分
英雄联盟比赛逆羽 Hollow 18
2.3
2 / 4 / 7
45.0%
21178
23.6%
18039
13.2%
478
11.0/分
19.5K
454/分
英雄联盟比赛暮光之眼 joker 17
7.5
1 / 2 / 14
75.0%
7721
8.6%
23355
17.2%
118
2.7/分
12.6K
293/分
红方 DWG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛海洋之灾 Nuguri 18
0.5
0 / 6 / 3
27.27%
28640
29.6%
31166
25.4%
432
9.9/分
18.5K
429/分
英雄联盟比赛凛冬之怒 Punch 16
3.0
1 / 3 / 8
81.82%
8360
8.6%
33938
27.6%
174
4.0/分
11.5K
267/分
英雄联盟比赛离群之刺 ShowMaker 18
1.8
4 / 5 / 5
81.82%
15926
16.4%
26453
21.5%
340
7.8/分
15.6K
363/分
英雄联盟比赛探险家 Nuclear 17
2.0
5 / 4 / 3
72.73%
35028
36.2%
17521
14.3%
413
9.5/分
18.5K
429/分
英雄联盟比赛幻翎 Hoit 16
5.0
1 / 2 / 9
90.91%
8929
9.2%
13706
11.2%
32
0.7/分
9.5K
221/分