DRX电子竞技俱乐部 vs Gen电子竞技俱乐部 - 2018 LCK-S8选拔赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 DRX电子竞技俱乐部 vs Gen电子竞技俱乐部 - 2018 LCK-S8选拔赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2018 LCK-S8选拔赛  BO5

DRX
0 : 3

2018-09-16 16:00 已结束

GEN
第一局第二局第三局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
38′25″ BO5 DRX 英雄联盟比赛虚空之女英雄联盟比赛巨魔之王英雄联盟比赛无畏战车英雄联盟比赛暮光星灵英雄联盟比赛酒桶 8 2 1 0 10.0K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首塔
GEN avataravataravataravataravatar 12 11 4 1
蓝方 DRX 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛虚空之女 player 18
2.3
0 / 3 / 7
87.5%
18792
31.8%
21420
21.1%
404
10.5/分
15.7K
412/分
英雄联盟比赛巨魔之王 player 16
2.0
0 / 1 / 2
25.0%
3405
5.8%
33134
32.7%
173
4.5/分
10.2K
269/分
英雄联盟比赛无畏战车 player 18
7.0
2 / 0 / 5
87.5%
12500
21.2%
18005
17.8%
343
8.9/分
14.2K
374/分
英雄联盟比赛暮光星灵 player 17
3.0
4 / 2 / 2
75.0%
17736
30%
12162
12%
332
8.6/分
14.2K
374/分
英雄联盟比赛酒桶 player 14
0.5
2 / 6 / 1
37.5%
6600
11.2%
16678
16.4%
25
0.7/分
7.8K
204/分
红方 GEN 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛牛头酋长 player 15
3.0
2 / 3 / 7
75.0%
3933
5.6%
12782
14.6%
47
1.2/分
9.5K
249/分
英雄联盟比赛暗裔剑魔 CuVee 18
1.5
2 / 2 / 1
25.0%
11450
16.2%
25510
29.2%
327
8.5/分
15.2K
400/分
英雄联盟比赛狂战士 player 18
8.0
2 / 0 / 6
66.67%
10528
14.9%
26459
30.3%
250
6.5/分
13.8K
363/分
英雄联盟比赛虚空先知 Crown 18
10.0
1 / 1 / 9
83.33%
20883
29.5%
9108
10.4%
359
9.3/分
15.7K
412/分
英雄联盟比赛麦林炮手 Ruler 18
5.0
5 / 2 / 5
83.33%
24001
33.9%
13466
15.4%
376
9.8/分
18.0K
472/分