RNG电子竞技俱乐部 vs IG电子竞技俱乐部 - 2018 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网 RNG电子竞技俱乐部 vs IG电子竞技俱乐部 - 2018 LPL夏季赛 - 英雄联盟比分直播 - 电竞即时比分直播 - 神鹿电竞比分网

2018 LPL夏季赛  BO5

RNG
3 : 2

2018-09-14 15:00 已结束

IG
第一局第二局第三局第四局第五局
时间 局数 战队 阵容 击杀 推塔 小龙 大龙 经济差
36′21″ BO5 RNG 英雄联盟比赛盲僧英雄联盟比赛虚空之女英雄联盟比赛无畏战车英雄联盟比赛正义巨像英雄联盟比赛众星之子 16 6 1 1 5.1K 英雄联盟比赛一血英雄联盟比赛首小龙英雄联盟比赛首大龙
IG avataravataravataravataravatar 12 4 4 0 英雄联盟比赛五杀英雄联盟比赛首塔英雄联盟比赛十杀
蓝方 RNG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛盲僧 player 16
3.8
4 / 4 / 11
93.75%
6472
8.6%
22366
26.8%
146
4.0/分
12.0K
332/分
英雄联盟比赛虚空之女 Uzi 18
13.0
8 / 1 / 5
81.25%
27314
36.3%
15781
18.9%
389
10.7/分
17.6K
488/分
英雄联盟比赛无畏战车 LetMe 17
12.0
3 / 1 / 9
75.0%
22584
30%
16451
19.7%
265
7.3/分
13.4K
372/分
英雄联盟比赛正义巨像 Xiaohu 18
6.5
1 / 2 / 12
81.25%
13625
18.1%
19115
22.9%
320
8.8/分
13.3K
368/分
英雄联盟比赛众星之子 Ming 14
3.3
0 / 4 / 13
81.25%
5307
7%
9613
11.5%
8
0.2/分
7.9K
220/分
红方 IG 等级 出装 K / D / A 参团率 输出 承伤 补刀 经济
英雄联盟比赛寒冰射手 player 15
1.5
1 / 4 / 5
50.0%
21606
34.5%
17274
16%
356
9.8/分
14.3K
396/分
英雄联盟比赛离群之刺 TheShy 17
3.0
7 / 3 / 2
75.0%
14655
23.4%
19512
18.1%
317
8.7/分
14.1K
392/分
英雄联盟比赛德邦总管 Ning 15
2.3
1 / 3 / 6
58.33%
7944
12.7%
29777
27.6%
180
5.0/分
10.3K
286/分
英雄联盟比赛仙灵女巫 Rookie 17
5.5
0 / 2 / 11
91.67%
14390
23%
12445
11.5%
306
8.4/分
12.5K
348/分
英雄联盟比赛河流之王 Baolan 13
1.5
3 / 4 / 3
50.0%
4021
6.4%
28869
26.8%
58
1.6/分
7.9K
218/分